January 22, 2015
A+ A-

Tendulkar Ki Patni Hindi Jokes Sms


Tendulkar Apni Patni Ki Chudai Karaha Tah:

Darling Pitch Sahi Nahi Ghaas Bohet Hain, Shot Nahi Lag Rahay,

Patni: Pagal Abhi Ishi Pitch Per Afridi Century Maar Kay Gaya Hain...:D

Tendulkar Apni Patni Ki Chudai Karaha Tah:Darling Pitch Sahi Nahi Ghaas Bohet Hain, Shot Nahi Lag Rahay, Patni: Pagal Abhi Ishi Pitch Per Afridi Century Maar Kay Gaya Hain...:D