February 05, 2015
A+ A-

Aurat Ke 3 Bachay Hindi Jokes Sms

Ek Aurat: Jab Tumhari Talaak Hua Tah Tab To Tumhara Ek Hi Bacha Tah, Aur Ab 3 Kesey?

Doosri: Woh Kabhi Kabhi Maafi Maangay Aa Jaatey Teh.






Ek Aurat: Jab Tumhari Talaak Hua Tah Tab To Tumhara Ek Hi Bacha Tah, Aur Ab 3 Kesey?Doosri: Woh Kabhi Kabhi Maafi Maangay Aa Jaatey Teh.